Montering

image

Halsen monterad mot kroppen, skruvad med IKEA-metoden. Resten av delarna ligger lösa. Återstår finjustering och putsning innan halsen limmas.