Om föreningen

Sträng och Stråke bildades 1988 i Linköping för instrumentbyggare och
andra som tycker om musikinstrument i trä. Föreningen har i dag ett 25-tal
medlemmar och verkar för att samla byggare i trakten för att bevara och
sprida kunskapen om instrumentbyggarkonsten.
Medlemmar får tillgång till litteratur, specialverktyg, maller m.m. samt tillgång till den
kunskap och erfarenhet som föreningens medlemmar har.

Vill du veta mera eller är nyfiken? Kontakta styrelsen på info@stros.net.